Styrning av Svensk Kylnorm

Styrningen av Svensk Kylnorm
Med start under våren 2011, sker styrningen av Svensk Kylnorm i enlighet med nedanstående schema.

Medverkan i remissgrupper
För att få en marknadsanpassad kylnorm, används även remissgrupper med intresserade personer, som bereds möjlighet att lämna synpunkter på det specifika området som behandlas. För arbetet med t ex den mobila normen för klimatkomfort i motorfordon, tåg och arbetsmaskiner, används personer med yrkeserfarenhet från dessa områden.

Vill du medverka i en remissgrupp och få ta del av det arbete som pågår och lämna värdefulla synpunkter på arbeten inom Svensk Kylnorm? Kontakta i så fall Johan Landé, johan.lande@skvp.se , +46 8 512 54 956.