Blanketter relaterade till Svensk Kylnorm

Blanketter relaterade till Svensk Kylnorm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen äger och ger ut kylnormen. Alla blanketter, trycksaker, etiketter och annat relaterade till Svensk Kylnormkan kan beställas och hämtas via denna hemsida.
Nedanstående blanketter kan laddas ner och kan fritt användas i det egna företaget. Nedladdningen förutsätter att Acrobat Reader finns installerat på din dator.

Medlemsföretag bör i första han logga in och besöka Logga in / Medlemssidor, där många blanketter finns i skriv- och sparbar form.

Årsrapport - Aggregatförteckning
Årsrapport används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor. Där ska samtliga aggregat som har krav på periodisk läckagekontroll (fyllnadsmängd 3kg eller mer och samtidigt minst 5 ton CO2e), redovisas om de tillsammans innhåller 10 kg eller mer. Till årsrapporten bifogas aggregatforteckningen. I den finns även en certifikatförteckning som visar vilken certifierad person (certifikatnr) som utfört respektive kontroll, och vilket företag (certifikatnr) denne är anställd vid. De nya blanketterna har kompletterats med fält för ton CO2e, vilket gör det lättare att se med vilket intervall respektive aggregat ska kontrolleras. Observera att fastighetens adress OCH fastighetsbeteckningen alltid ska anges.

Farligt avfall, farligt gods
Anmälan om mellanlagring av farligt avfall
Blankett för anmälan hämtas från Miljöförvaltningen i respektive kommun dit också ifylld anmälan skickas.
Se exempel på blankett (från Stockholms Miljöförvaltning).

Anmälan om egen transport av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet
Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas.
Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Ansökan om tillstånd för transport av avfall
Blankett för anmälan hämtas från Länsstyrelsen i respektive län dit även ifylld anmälan skickas. Ansökan avser både farligt och/eller annat avfall enligt 36§ (2011:927) 
Se exempel på blankett (från Länsstyrelsen i Uppsala).

Godsdeklaration - exempel
Blankett för transport av farligt avfall och farligt gods
Transportdokument - Farligt avfall/gods 

Tryckprovning 
Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande §8
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6A, ) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07

Checklista inför tryckprovning av kylaggregat tillhörande kategori I
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 6B) Medlemmar hittar en ifyllningsbar och sparbar blankett på medlemssidorna. Uppdaterad 2016-09-07

Kontrollrapporter och Checklistor
Checklista för genomförande av periodisk läcksökning

Driftrapport i enlighet med faktablad 12

Information till tillsynsmyndigheten innan installation eller konvertering

Intyg tryckkontroll
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 5)

Journal för funktionskontroll av tryckavsäkringsutrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 4)

Journal för kontroll och underhåll av utrustning
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)

Kontroll av tryckmätare
(Svensk Kylnorm, Faktablad 10, bilaga 2)

Underlag för registerföring / Kontrollrapport

Kontrollrapport, endast mobilt (tryckoriginal)

Köldmedieförbrukning - Kvartalsvis sammanställning