Abonnemangssidor

Abonnemangssidor  
Sidorna under denna rubrik kommer endast du som abonnerar på Svensk Kylnorm ha tillgång till framöver.  Tanken är att erbjuda abonnenterna en utökad servicegrad och nya mervärden. Räkna med en hel del ytterligare matnyttiga funktioner i framtiden.

Normnytt
Ändringar och uppdateringar till Svensk Kylnorms olika delar kommer, förutom utskick till abonnenter, även att presenteras på en egen undersida kallad "Normnytt". Publiceringen kommer också att ske i tidningen KYLA+ Värmepumpar. På detta sätt kommer uppdateringarna att kunna distribueras effektivare och snabbare än tidigare, och Svensk Kylnorm hålls än mer aktuell. När Normnytt sjösätts kommer de som har abonnemang på Svensk Kylnorm att ha tillgång till de samlade utgivningarna av ändringsmeddelanden här på hemsidan.

Regelförteckning
Under hösten har man arbetat intensivt med denna produkt och kan nu i december 2009 erbjuda branschen ett utomor-dentligt redskap för att hålla sig a´jour med gällande regelverk. såväl svenska lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som förordningar och direktiv utfärdade av EU. Förteckningen ger en pekning till var i aktuell föreskrift eller lag som kravet finns angivet och i nätversionen kan man direkt klicka fram det aktuella kravet för att i klartext läsa hur detta är angivet i lagen eller föreskriften. Produkten beställs i webshopen.