news

Nyheter

Fullt hus på kommuninfo om värmepumpar och solel i Linköping

2017-04-20 - Linköpings kommuns Energi- och klimatrådgivare bjöd in till tre kvällseminarier om värmepumpar och solel runt omkring i Linköpings kommun. Morgan Willis, Anne-Lee Bertenstam och Johan Landé från SKVP, tillsammans med solcellsexperten Arne Andersson, deltog på de tre olika seminarierna för att tala om vad man skall tänka på om man skall skaffa värmepump och solceller.

Positiv start på året för värmepumpar

2017-04-18 - Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftvärmepumpar.

Honeywell stoppar försäljningen av R404A

2017-04-11 - I ett uttalande igår, måndag, säger Honeywell att de planerar sluta försäljningen av Genetron 404A (R404A) och Genetron AZ-50 (R507) i Europeiska Unionen under 2018. En av världens största köldmedieproducenter, Honeywell förklarade sitt beslut med ”en förväntad minskad efterfrågan på hög-GWP produkter på grund av F-gasförordningens beslutade nedfasningstakt”.

Yrkeshögskolan satt på svältkur

2017-04-10 - Sverige behöver fler riktiga jobb och yrkeshögskolan är vägen dit. När matchningen mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivarnas behov är svag krävs specialiserade yrkesutbildningar. Varför får så få starta utbildning när så många vill? skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel i GP idag.

Hög tid att söka yrkeshögskolan

2017-04-07 - Det är nu bara några veckor kvar tills ansökningarna skall vara inne. Hjälp oss därför att sprida informationen om ansökningsdatum till yrkeshögskolan bland kollegor, familj och vänner. Ju fler ansökningar vi får till utbildningarna, desto bättre tekniker kommer ut till er på företagen.

Programmet är spikat och anmälan är öppen, välkomna på Energispaning 2017!

2017-04-05 - Programmet är spikat och anmälan är öppen för Energispaning 2017 den 4 maj på Courtyard by Marriott Stockholm. Så varmt välkomna på vårens intressantaste möte.

Känner du någon som skulle passa i din bransch och som är sugen på att studera?

2017-04-03 - Känner du någon som skulle passa i din bransch och som är sugen på att studera till kyl- och värmepumptekniker. Utbildningen är kort, intensiv, rolig, kostnadsfri och CSN-berättigad. Ansökningstiden går snart ut, så det finns ingen tid att förlora!

Sälj överskottsenergi från din värmepump via ny app och tjäna tusenlappar

2017-04-01 - Dags att börja spara ihop pengar inför sommarsemestern? Ett bra sätt är att sälja överskottsenergi från husets värmepump genom en ny app som Svenska Kyl & värmepumpföreningen nu lanserar.

Vem vågar man göra affärer med?

2017-03-20 - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har nyligen inlett ett samarbete med företaget Bisnis Analys. Via dem kommer föreningen att löpande få en så kallad varningslista över oseriösa företag. Bolagen i listan är framtagna av Svensk Handel. Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Vårens konjunkturrapport presenterad

2017-03-17 - Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från Medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där...

Möte med Naturvårdsverket och M & E-departementet

2017-03-14 - Naturvårdsverket bjöd in till ett möte den 8 mars för att gå igenom den nya svenska f-gasförordningen, eftersom det finns en del felaktiga hänvisningar och otydligheter som behövde diskuteras. Medverkande på mötet var representanter från Naturvårdsverket, Miljö- och energidepartementet, Incert och SKVP.

Elsäkerhetsverket anordnar infoträffar - anmäl dig du också!

2017-03-10 - Med start redan i mitten av mars kommer Elsäkerhetsverket att arrangera 16 informationsträffar fördelade på 8 platser runtom i landet. Anledningen är den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli i år.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionråd bildat i Göteborg

2017-03-07 - Onsdagen den 1 mars hölls i Göteborg ett historiskt första möte i det som nu blir Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionala råd. På initiativ från Jonas Nero, Kyleffekt, hade ett femtontal representanter från det lokala kyl- och värmepumpsnäringslivet samlats för att diskutera för kylbranschen aktuella och viktiga frågor.

Brand kan ha orsakats av elfel

2017-03-06 - Måndag den 27 februari drabbades restaurang Fars Hatt i Skurup av en brand som totalförstörde fastigheten. Branden ska ha uppstått i ett av restaurangens kylaggregat och när brandkåren kom på plats kunde man ganska snart konstatera att byggnaden redan var övertänd. Utredning om vad som orsakat branden i aggregatet, som enligt uppgifter använde R134a som köldmedium, är nu först och främst ett försäkringsärende då polisen i har avskrivit misstankar om att något brott skulle ligga bakom.

SKVP kritiska till BBR-remiss

2017-02-28 - Efter det att regeringen den 8 december fattade beslut om ändring i plan- och byggförordningen skickade Boverket ut förslag på ändringar i BBR och BEN. Förslaget syftar till att definiera vad som skall utgöra en så kallad nära-nollenergibyggnad. Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Kyl- och värmepumpkonferens i Rotterdam 15-18 maj 2017

2017-02-27 - I mitten av maj genomförs den 12:e kyl- och värmepumpkonferensen inom ramen för IEA’s samarbetsprogram ”Heatpumping technology” med temat ”Rethink Energy, Act NOW!” För de som anmäler sig före 1 mars är avgiften rabatterad med ca. 20%.

Nytt nummer av Klimat

2017-02-21 - Årets första nummer av Klimat är ute nu. I nummer 1 kan du bland annat läsa om att yrket kyl & värmepumptekniker äntligen syns i statistiken och vad det innebär, om försäljningsstatistiken för 2016 och så har branschtidningen KYLA+ Värmepumpar bytt skepnad. Detta och mycket mer!

Nu finns Normbrunn-16 publicerad

2017-02-17 - SGU har publicerat Normbrunn -16. Normbrunn –16 är en uppdatering av "Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn –07. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vatten-skyddsområden och borrning av större anläggningar.

Medlemsundersökningen sammanställd – så här tycker ni!

2017-02-14 - I slutet av förra året blev samtliga medlemsföretag inbjudna att delta i en medlemsundersökning. Det var första gången sedan sammanslagningen av föreningarna som detta gjordes. Så, vad tycker ni då om föreningen och det arbete som där görs? Vanligaste anledningen till rekommendation av SKVP är att vi håller er uppdaterade om vad som händer i branschen och att SKVP driver viktiga branschfrågor via omvärldsbevakning.

Anmäl gymnasieelever till Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik

2017-02-13 - Den 9-10 maj är det dags igen! Då hålls Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Har ni någon praktikant från gymnasiet på ert företag, eller känner ni någon som går gymnasiet? Peppa dem då till att vara med i Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik.

Dags att registrera sig? Nya regler för elarbete

2017-02-10 - Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige som träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället - företag, elinstallatörer, yrkespersoner och konsumenter. Den största förändringen är att ansvaret flyttas från den behöriga personen (elinstallatören) till företaget. Detta är viktigt att tänka på...

Årets beviljade YH-utbildningar är klara

2017-02-09 - Igår, den 8 februari, presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i yrkeshögskolan. SKVP får gratulera STI och IUC till sina två beviljade utbildningar, och samtidigt får vi åter konstatera att utbildningsdepartementet inte förstått vikten av att tillsätta tillräckligt med medel för att matcha branschernas behov.

Boverkets förslag på ändringar i BBR och BEN, med anledning av NNE, på remiss

2017-01-30 - Efter det att regeringen den 8 december fattade beslut om ändring i plan- och byggförordningen har nu Boverket skickat ut förslag på ändringar i BBR och BEN. Förslaget syftar till att definiera vad som skall utgöra en så kallad nära-nollenergibyggnad. Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Välkommen till Kyla & Värme

2017-01-26 - KYLA+ Värmepumpar har blivit Kyla & Värme. Dessutom har vi passat på att uppdatera vår layout, som vi hoppas att du ska gilla. - Det har gått några år sedan vi gjorde om layouten senast och det var nu hög tid att modernisera den igen, säger Johan Tegnelius, redaktör

Ett gott exempel!

2017-01-25 - Det är inte ofta vi i detta nyhetsbrev gör reklam för företag – framförallt inte utanför vår medlemskrets. Men nu är det dags, och det av ett utmärkt gott skäl. För någon tid sedan blev SKVP nämligen uppmärksammade på Bauhaus och deras exemplariska sätt att hantera frågan kring att endast certifierade företag får installera luft-luftvärmepumpar.

Kyl- och värmepumptekniker syns äntligen i officiell statistik

2017-01-20 - Det har länge rått stor brist på kyl- och värmepumptekniker. Ändå har yrket tidigare aldrig uppmärksammats som ett bristyrke i officiell statistik, inte förrän nu. Och bubblaren gick direkt upp på förstaplats.

SKVP har översatt AREA:s F-gasguide

2017-01-20 - AREA, som är den europeiska föreningen för kyl-, luftkonditionering- och värmepumpentreprenörer, har sedan tidigare släppt en praktisk guide till den europeiska F-gasförordningen. Guiden tar upp de flesta av de frågor och praktiska problem som kan uppkomma, samt ger förslag på tillvägagångssätt, när man som entreprenör skall till och tolka förordningen. Då vi vet att intresset för förordningen är stort så har vi på SKVP nu översatt guiden till svenska.

Värmepumpsförsäljningen 2016: Nybyggda småhus och fastigheter skapar positivt resultat för värmepumpar

2017-01-17 - Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är fortsatt starkt positiv och ökade med nära 30 procent under förra året. Däremot märks en svag minskning i den totala försäljningen av värmepumpar 2016. De förändrade reglerna för ROT-avdraget tros vara en anledning.

Uppdaterad version av SKVP:s garantivillkor för konsument

2017-01-11 - SKVP släpper en uppdaterad version av dokumentmallen "Treårig värmepumpgaranti och allmänna villkor för material och installationsarbete" kallad VPG-17. VPG-17 ersätter den tidigare VPG-14.

f-gasförordningen – viktigaste förändringarna från 1 januari!

2017-01-09 - - All utrustning med fyllnadsmängd på 5 ton CO2e (10 ton CO2e för hermetiskt sluten utrustning) eller mer ska läcksökas. Har du koll på dessa? - Gränsen för föranmälan innan installation eller konvertering är nu 14 ton CO2e (per köldmediekrets). Dessa är de två viktigaste förändringarna som vi vill lyfta fram direkt nu efter årsskiftet. Mer utförlig information om svenska f-gasförordningen kommer att skickas löpande den närmaste tiden.