handpen

F-gasförordningen

Ända sedan i början av 2014 har branschens representanter arbetat hårt med att både få klarhet i och tolka de förändringar som den nya F-gasförordningen innebär. 1 Januari 2015 trädde den nya europeiska F-gasförordningen EU/517/2014 i kraft och ersätter därmed den gamla förordningen EG/842/2006. Vad innebär detta? Jo, vi kommer tillsvidare ha en "gammal" svensk förordning, SFS 2007:846, som fortsatt gäller men den gäller bara där den inte står i strid med den nya europeiska F-gasförordningen. De delar i den svenska förordningen som pekar på den "gamla" europeiska förordningen (EG/842/2006) kommer då att peka på den nya (EU/517/2014) istället. En ny svensk förordning är under upprättande och beräknas vara klar i slutet av 2015. Så tillsvidare gäller ovan beskrivna förutsättningar. Då en hel del praktiska förändringar sker redan från 1 januari 2015 är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Det handlar bland annat om förändringar i intervallen för den periodiska läckagekontrollen i och med att  vi går över till CO2(e). Detta kommer bli en utmaning för oss alla!

Vi har tagit fram en skrift riktad till operatörer (ägare/brukare) av anläggningar som påverkas av den nya F-gasförordningen. Den är i A5-format, skriven utan allt för mycket fackuttryck och mer begränsad i sin omfattning. Vår tanke är att företagen ska kunna dela ut den till kunder i samband med offertgivning, servicebesök eller andra kontakter. Den finns att ladda ner här Fgas_folder_operator.pdf eller kan beställas på info@skvp.se. 

Medlemmar (självkostnadspris):
6:-/st*   50-99 st 
5:-/st*   100 st eller fler
*  frakt tillkommer

Övriga:
16:-/st*   50-99 st 
11:-/st*   100 st eller fler
*  frakt tillkommer

En något mer detaljerad informationsfolder riktad till entreprenörer finns också framtagen (F-gas_A4_webb2.pdf) .

www.alltomfgas.se

www.alltomfgas.se - här hittar du all tänkbar information om vad den nya f-gasförordningen innebär.

  • Vilka köldmedier påverkas
  • Hur förändras kontrollintervallen för den periodiska läcksökningen
  • Vilka produkter påverkas och från vilket datum
  • Vad händer med den årliga rapporteringen
  • Hur räknar jag ut antal ton koldioxidekvivalenter (CO2e) för aggregatet