Nyheter

Nyckel

Nu lägger vi grunden för ett framgångsrikt 2016

2015-11-26 - Det är nu hög tid att fördela den nog så viktiga marknadsbudgeten. Vilka vill vi nå? I vilka medier ska vi synas? Ska vi synas digitalt, i print eller bådadera? Vad vill vi åstadkomma och hur går det att mäta? Funderingarna är flera och förutsättningarna stora. Med KYLA+ Värmepumpar når ditt företag ut till kyl- och värmepumpbranschens alla aktörer i Skandinavien, såväl installatörer och serviceföretag som konsulter, beställare och slutbrukare.
Sol_hjartaRGB

Öka dina chanser till fler affärer

2015-11-25 - I syfte att vägleda våra medlemmars kunder har föreningen tagit fram två foldrar som du kan använda i din kontakt med kunden: 1) Gör en tryggare och säkrare värmepumpaffär! Anlita alltid en medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen! 2) Rekommendationer vid köp av värmepump
Seminarier

Årets höstseminarier är i full gång

2015-11-25 - Årets höstseminarier är i full gång. Detta år med nytt upplägg i form av sena eftermiddagar med avslutande middag. Programmet som består av blandade ämnen, har för avsikt att locka medlemmar både från fd SVEP och från fd KV-företagen. Varmt välkomna säger vi till er som ännu inte anmält er till de återstående seminarierna.
Hänglås

Riksdagen har beslutat – ARN tar över värmepumpsärenden

2015-11-25 - Riksdagen beslutade så till sista att bifalla civilutskottets förslag i regeringens proposition om Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. I propositionen, föreslås att ARN tar över tvister som rör värmepumpar från och med 1 januari 2016.
Rot

Låt Rot-avdraget bli nästa överenskommelse mellan regeringen och Alliansen

2015-11-23 - Enligt en ny Sifo-undersökning anser sju av tio att förslaget att sänka Rot-avdraget är dåligt. Rot-sektorn skapar arbetstillfällen och med tanke på den stora efterfrågan på jobb, med de många nyanlända, borde Rot-avdraget ingå i en ny uppgörelse mellan regeringen och Alliansen. Det menar branschföreträdare för Rot-sektorn i Sverige.
Fler nyheter

På gång

7
Dec
2015
Höstseminarie i Örebro

Läs mer om höstens seminarier här!

8
Dec
2015
Höstseminarie i Luleå

Läs mer om höstens seminarier här!

9
Dec
2015
Höstseminarie i Stockholm

Läs mer om höstens seminarier här!

Nyheter från KYLA+ Värmepumpar
2015-11-26

Klart att ARN tar över värmepumpsärenden

Riksdagen fattade till sist beslut att bifalla civilutskottets förslag i regeringens proposition om "Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden". Utskottets förslag var i princip identisk med regeringens proposition och beslutet togs utan någon debatt.
2015-11-26

”Kommuner låser in energikonsumenter”

Stockholms tingsrätt gav förra måndagen Växjö kommun rätt att tvångsansluta villaägare till sitt eget fjärrvärmenät. I en debattartikel den 26 november i Svenska Dagbladet uppmanar Geotec och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tillsammans med flera företrädare för byggbranschen Konkurrensverket att överklaga domen.
2015-11-26

Bergvärme till det svenska residenset i Wien

Den svenska representationsbyggnaden i centrala Wien har genomgått en omfattande renovering. Med en uttalat stark miljöprofil för projektet föll valet på bergvärme när det kom till uppvärmning av fastigheten. I kombination med tillkommande solceller innebär det att fastigheten periodvis kommer vara helt självförsörjande på energi.
2015-11-26

Munters har förvärvat Reventa

Munters har förvärvat 100 procent av aktierna i Reventa, ett företag som specialiserat sig på system för klimatkontroll i byggnader avsedda för djurhantering. Reventas huvudkontor ligger i Horstmar, Tyskland, tillsammans med företagets avdelningar för försäljning, tillverkning samt forskning och utveckling.
2015-11-26

Akademiska Hus och GIH investerar gemensamt i solenergi

En solcellsanläggning på 800 kvadratmeter har installerats på Gymnastik- och idrottshögskolans tak och beräknas producera 116 000 kWh per år. Anläggningen är en gemensam satsning av GIH och Akademiska Hus för att skapa ett hållbart campus.