Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Sommarfotter1020x340

Semestertider på kansliet

2016-06-23 - SKVP har som tradition att försöka sprida ut semestern så att det under de flesta veckorna finns någon person på kontoret. Men framförallt i månadsskiftet juli/augusti kan det finnas tid då det är lite svårare att få tag på oss. Vi hoppas dock på ert överseende om det tar lite längre tid att få kontakt med oss.
Almedalen_RegionGotland1020x340

SKVP i Almedalen - engagerar sig i samhällsutvecklingen

2016-06-22 - För att kunna göra samhällsförbättringar är det viktigt att personer i beslutsfattande positioner håller sig informerade om vilka områden som bör förbättras, och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har goda kontakter med myndigheter och andra verkställande organ. Men när det gäller att aktivt förändra de offentliga delarna av samhället behöver informationen nå folkvalda politiker. Därför medverkar SKVP på Almedalsveckan.
Fastighetsdagen

Så kan fastighetsägare enklast nå energimålet 2020

2016-06-20 - Nyligen genomförde Elrätt en Sifo-undersökning bland fastighetsägare- och förvaltare om energianvändningen i fastigheter. I den framgick att sju av tio fastighetsägare har mycket kvar att göra om de ska uppnå det mål om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Fler skulle behöva se över sin uppvärmningsform för att nå målet, anser Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
pulsenhjalp

Viktigt! Genomför vår enkät PULSEN!

2016-06-20 - Till dig som har fått en inbjudan att delta i vår enkätundersökning PULSEN! Snälla gå in och genomför enkäten! Som det är nu har vi för få svar för att kunna publicera något resultat. Risken är tyvärr annars att 6 års årlig uppföljning av värmepumpmarknaden går i graven och att vi ej längre kommer kunna följa saker som prisutveckling, utbytesmarknadens utveckling etc.
usbladdare

Ett stort grattis till de tre vinnarna av en SKVP Powerbank!

2016-06-17 - För en tid sedan hade SKVP en tävling för de som uppdaterade sina medlemsprofilsidor under april-maj. Vinnarna av en exklusiv SKVP Powerbank blev: Klimatservice Skåne AB, JMVE Kyl & Termografering och Menair AB.
Fler nyheter
Nyheter från KYLA+ Värmepumpar
2016-06-20

Enklare att nå energimål med rätt system för kyla och värme

Nyligen genomförde Elrätt en undersökning bland fastighetsägare- och förvaltare om energianvändningen i fastigheter. I den framgick att sju av tio fastighetsägare har mycket kvar att göra om de ska uppnå det mål om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Fler skulle behöva se över sin uppvärmningsform för att nå målet, anser Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
2016-06-20

Instalco förvärvar Timab

Installationsgruppen Instalco förvärvar kylföretaget Timab och förstärker därigenom sitt fotfäste i Stockholmsregionen.
2016-06-15

Fortum Värme ansluter tre sjukhus till fjärrkylanätet

Nyligen kopplade Fortum Värme in Södersjukhuset (SÖS) på sitt fjärrkylanät. Kylaleveransen uppgår till 4,7 MW vid full drift och är Locums enskilt största så långt. Under våren har Fortum Värme även kopplat in Locums fastighet S:t Görans sjukhus och inom kort ansluts också Rosenlunds sjukhus.
2016-06-10

Assemblin i rikstäckande samarbetsavtal med Scania

Scania har under våren fört en leverantörsdialog om förlängt och utökat samarbete för sina samtliga anläggningar i Sverige. En dialog som lett fram till att Scania och Assemblin nu tecknat rikstäckande avtal om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.
2016-06-10

När gallerian Trädgården byggs om levererar Caverion all fastighetsteknik

Två nya våningar och en rad butiker och kontor ska tillkomma när gallerian Trädgården mitt i Varberg moderniseras och byggs ut. Caverion har varit delaktiga ända från planeringsstadiet och har i juni börjat leverera installationer inom teknikområdena värme och sanitet, ventilation, kyla, el, informations- och kommunikationsteknik, säkerhet och skydd och automation.