START_Katten

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Men det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch. 

Nyheter

NYHET_Exteriört

Intressant program på årets Energispaning

2015-01-22 - Energispaning 2015 som genomförs den 12 mars på Courtyard by Marriott har alla chanser att bli ett av de mest intressanta seminarietillfällena under hela 2015. I en välbalanserad mix mellan teori och praktik kommer det att informeras och diskuteras kring det absolut senaste vad gäller den nya F-gasförordningen samt dess konsekvenser på branschen. Parallellt med det kommer ett antal presentationer ges om installationer utöver det vanliga innehållande morgondagens tekniska lösningar.

Trög avslutning på värmepumpåret

2015-01-19 - 2014 avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är framförallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %.
NYHET_stopp_vinterrusk

Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation

2015-01-16 - Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att ”icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10”. I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation.
DEC_himmel_rgb_540x180

Köldmediers växthuspåverkan – vad är det som gäller?

2015-01-15 - I och med årsskiftet har den nya F-gasförordningen trätt ikraft. Det innebär en hel del förändringar redan första dagen på det nya året. Något som vi informerat om under hösten. Ett av de områden som kommer påverkas redan under 2015 är läcksökningsintervallen av köldmediesystem som ändras från kg till CO2-ekvivalenter (CO2(e)).
NYHET_KLIMAT_sommarfotter

Nyhetsmagasinet KLIMAT

2015-01-13 - KLIMAT är Svenska Kyl & Värmepumpföreningens eget nyhetsmagasin. Det innehåller nyheter, branschskvaller, försäljnings- och energistatistik m.m. Nu finns KLIMAT även att ladda ned från hemsidan.

På gång

5
Mar
2015
Stora Villamässan i Malmö 5 - 8 mars

SKVP ställer ut på Stora Villamässan i Malmö, 5 - 8 mars. Välkomna till vår monter i H35!

12
Mar
2015
Energispaning 2015, Stockholm

SKVP anordnar en heldag fullmatad med seminarier, visioner, frågor och svar. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpsystem.  För mer information, gå in på Energispaning 2015