Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Hus3_1020x340

Värmepumpsförsäljningen 2016: Nybyggda småhus och fastigheter skapar positivt resultat för värmepumpar

2017-01-17 - Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är fortsatt starkt positiv och ökade med nära 30 procent under förra året. Däremot märks en svag minskning i den totala försäljningen av värmepumpar 2016. De förändrade reglerna för ROT-avdraget tros vara en anledning.
signaturehouse

Uppdaterad version av SKVP:s garantivillkor för konsument

2017-01-11 - SKVP släpper en uppdaterad version av dokumentmallen "Treårig värmepumpgaranti och allmänna villkor för material och installationsarbete" kallad VPG-17. VPG-17 ersätter den tidigare VPG-14.
Sparkling1020x340

f-gasförordningen – viktigaste förändringarna från 1 januari!

2017-01-09 - - All utrustning med fyllnadsmängd på 5 ton CO2e (10 ton CO2e för hermetiskt sluten utrustning) eller mer ska läcksökas. Har du koll på dessa? - Gränsen för föranmälan innan installation eller konvertering är nu 14 ton CO2e (per köldmediekrets). Dessa är de två viktigaste förändringarna som vi vill lyfta fram direkt nu efter årsskiftet. Mer utförlig information om svenska f-gasförordningen kommer att skickas löpande den närmaste tiden.
signature

SKVP inför marknadsföringsnorm för vätska-vatten- samt luft-vattenvärmepumpar

2016-12-20 - Det har i vår bransch förkommit tillfällen då det varit otydligt på vilket sätt vi i marknadsföring skall framhäva verkningsgraden på våra värmepumpar. SKVP:s styrelse har därför på rekommendation av SKVP:s tekniska kommitté beslutat att införa en marknadsföringsnorm för att fastställa på vilket sätt verkningsgrader skall framställas i marknadsföring.
Undersökning1020x340

Dina åsikter är viktiga!

2016-12-19 - Dina synpukter som medlem i SKVP är väldigt viktiga för oss i vårt arbete inom föreningen. För att på bästa sätt kunna ge den service och det stöd som du och ditt företag behöver har vi skickat ut en undersökning som ska hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Undersökningen tar cirka 4-6 minuter att besvara och genomförs i samarbete med undersökningsföretaget MarketDirection. Vi ser fram emot dina åsikter. De är värdefulla för oss.
Fler nyheter

På gång

21
Feb
2017
Kurstillfälle: Certifierad Värmepumpinstallatör

Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybarhetsdirektivet (RES).
Pris: 7 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår. Medlemmar i SKVP erhåller 1000 kr i rabatt!

14
Mar
2017
Kurstillfälle: Certifierad Värmepumpinstallatör

Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybarhetsdirektivet (RES).
Pris: 7 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår. Medlemmar i SKVP erhåller 1000 kr i rabatt!