START_GodJul

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Men det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch. 

Nyheter

NYHET_fgas_fotbollslag

Viktig information om F-gasförordningen

2014-12-16 - ​Den första januari 2015 kommer den nya F-gasförordningen att träda ikraft. En förordning som kommer påverka vår bransch mycket och länge. Redan första dagen på det nya året kommer en del förändringar träda ikraft. Här följer en sammanställning över de viktigaste punkterna.
NYHET_Liten tjej

www.alltomfgas.se – Sveriges officiella informationskanal för F-gasförordningen

2014-12-15 - För att genomförandet av den nya F-gasförordningen ska bli lyckosam är det oerhört viktigt att alla inblandade parter har information om vad som gäller och vilka förändringar som den nya F-gasförordningen för med sig. Därför har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen beslutat att skapa en neutral informationskanal för den nya F-gasförordningen i form av hemsidan www.alltomfgas.se.
NYHET_Pärmar

Uppdaterade blanketter

2014-12-11 - Nu har vi uppdaterat de ”Fria blanketterna” som ligger under Svensk Kylnorm (SKN). De hittar ni här Fria blanketter kylnormen. De är tillgängliga för alla men du måste vara medlem för att få tillgång till de skrivbara.
DEC_himmel_rgb_540x180

Viktig info om F-gasförordningen - Ny folder ute

2014-11-28 - Nu i dagarna har alla medlemsföretag i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen fått foldern ”Viktig information om nya F-gasförordningen”. Vår förhoppning är att det i denna finns svar på de flesta av de akuta frågor som just nu finns om förordningen och dess konsekvenser.

Vad händer med SVEP-certifikatet?

2014-11-27 - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har beslutat att driva vidare det så kallade SVEP-certifikatet. SVEP-certifikatet är ett personcertifikat som ges till alla anställda på SKVPs medlemsföretag som genomgått den europeiska värmepumpinstallatörsutbildningen EUCert.

På gång