tradang

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Men det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch. 

Nyheter

NYHET_kurser geotec_dator_böcker

Elbehörighetsutredningen – SKVP svarar på remissen

2015-05-28 - Betänkandet ”Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89)” som gäller behörigheten att utföra elektriska installationer har varit på remiss under våren. Som en av remissinstanserna svarade SKVP den 22 maj 2015. Bakgrunden till uppdraget är att ellagstiftningen är föråldrad och behöver ses över.
area

AREAs generalförsamling avhållen i Stockholm

2015-05-27 - Under några soliga men ”krispigt” svala dagar i maj höll AREA sin Generalförsamling i Stockholm. I samband med de mer formella årsmötesförhandlingarna hölls även ett antal arbetsmöten inom de arbetsgrupper som föreningen driver. Denna gång låg fokus på följande områden...
NYHET_Liten tjej

Prata med anläggningsägaren om R404A

2015-05-25 - Du har säkert ett antal kunder som nyttjar en eller flera anläggningar med R404A (eller R507) som köldmedium. Om mindre än fem år kommer dessa anläggningar inte längre att kunna servas, i alla fall inte om de är på över 10 kg fyllning och kräver påfyllning av nytt köldmedium. Från och med den 1 januari 2020 träder nämligen F-gasförordningens förbud för påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 ikraft. Därför är det hög tid att redan nu informera kunderna om vad som gäller och planera för eventuella åtgärder...
NYHET_kompetenskoll_hand_dator

SKVP svarar på Naturvårdsverkets förslag

2015-05-22 - Den 11 maj var sista dagen att svara på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har under över ett års tid arbetat hårt tillsammans med branschens alla aktörer för att se över de konsekvenser som den nya europeiska lagstiftningen kommer innebära. Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen.
OLIWER

Grattis Oliwer Thimell - Skolmästare i kyl- och värmepumpteknik 2015!

2015-05-19 - 2015 års skolmästerskap i kyl- och värmepumpteknik är avgjort. Det blev en jämn tillställning där alla tretton tävlande visade på goda yrkeskunskaper. Oliwer Thimell från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö var den som fick det allra bästa resultatet.
Fler nyheter

På gång

Nyheter från KYLA+ Värmepumpar
2015-05-28

Ahlsell investerar 300 miljoner i Hallsberg

Ahlsell har beslutat genomföra en genomgripande investering i sitt svenska logistikcentrum i Hallsberg. Investeringen hänförs till såväl ut- och ombyggnad av lokaliteterna som inköp av utrustning i syfte att effektivisera driften genom en rationellare anläggning med högre automatiseringsgrad.
2015-05-28

Beijer Ref utökar sin OEM-division

Beijerkoncernen bildar bolaget SCM REF France, med säte i Lyon. SCM REF France kommer uteslutande att fokusera på utvecklingen av monteringsverksamhet genom att tillhandahålla tekniska och konkurrenskraftiga lösningar till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa.
2015-05-27

Stort universitetsprojekt för Imtech i Sundsvall

Imtech har fått uppdraget att svara för värme, sanitet och kyla vid en stor om- och tillbyggnad på Mittuniversitetet i Sundsvall. Campus Åkanten ska byggas ut med en helt ny del samtidigt som de gamla lokalerna byggs om. Totalt handlar det om 5 800 kvadratmeter nybyggnad samt 6 000 kvadratmeter ombyggnad. Ombyggnadsarbetet har inletts och hela projektet ska vara slutfört i juni nästa sommar.
2015-05-22

SKVP lämnar synpunkter på förslaget till ny svensk f-gasförordning

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, har svarat på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Bland annat ger man tummen upp för företagscertifikat på mobilsidan, men man vill även se en ökad flexibilitet gällande tidsperioderna för de återkommande kontrollerna.
2015-05-22

Clivet utökar sitt produktprogram med Multifunktionsaggregat

Multifunktionsaggregat, MF-aggregat, kyler och värmer samtidigt och sägs vara lämpliga för luftkonditionering och processer där det föreligger behov och krav med både uppvärmning och kylning. Aggregaten är designade för hög energieffektivitet över hela året och särskilt under dellastförhållanden