START_Katten

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Men det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch. 

Nyheter

NYHET_Linnea Carlsson

Från vårdbiträde till kyl- och värmepumptekniker

2015-01-27 - Linnea Carlsson är Svensk mästare i kyl- och värmepumpteknik. Efter avslutad Yh-utbildning på IUC i Stockholm flyttade hon till Kristianstad och började jobba på LL Kylteknik. Innan hon sadlade om till kyl- och värmepumptekniker jobbade Linnea inom vården.
NYHET MYHjpg

Tråkigt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan

2015-01-26 - De flesta av ansökningarna för att bedriva YH-utbildning inom kyl- och värmepumpteknik avslogs. Det beskedet kom onsdagen den 21 januari.
NYHET_Exteriört

Intressant program på årets Energispaning

2015-01-22 - Energispaning 2015 som genomförs den 12 mars på Courtyard by Marriott har alla chanser att bli ett av de mest intressanta seminarietillfällena under hela 2015. I en välbalanserad mix mellan teori och praktik kommer det att informeras och diskuteras kring det absolut senaste vad gäller den nya F-gasförordningen samt dess konsekvenser på branschen. Parallellt med det kommer ett antal presentationer ges om installationer utöver det vanliga innehållande morgondagens tekniska lösningar.

Trög avslutning på värmepumpåret

2015-01-19 - 2014 avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är framförallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %.
NYHET_stopp_vinterrusk

Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation

2015-01-16 - Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad. En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att ”icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10”. I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation.

På gång

5
Mar
2015
Stora Villamässan i Malmö 5 - 8 mars

SKVP ställer ut på Stora Villamässan i Malmö, 5 - 8 mars. Välkomna till vår monter i H35!

12
Mar
2015
Energispaning 2015, Stockholm

SKVP anordnar en heldag fullmatad med seminarier, visioner, frågor och svar. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpsystem.  För mer information, gå in på Energispaning 2015