Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Nyheter

Tjejerdator1020x340

Branschen välkomnar våra nyanlända kyl- och värmepumptekniker

2016-12-07 - Rörligheten över nationsgränserna har de senaste åren ökat. Antalet invandrade personer som ska börja jobba i Sverige ökar därmed. Nu håller kyl- och värmepumpbranschen på att ta fram en standard där de utbildningsföretag som validerar i branschen, får hjälp att fokusera på vad branschen kräver. Standarden kommer preliminärt att vara klar i maj nästa år.
DatorUtbildning

Heta tips inför omcertifieringen!

2016-11-29 - Att arbeta som kyl- och värmepumpmontör eller tekniker är i huvudsak ett praktiskt orienterat yrke och många har valt det av just den anledningen. Ändå finns krav på ett teoretiskt prov! Det kan man tycka vad man vill om, men som yrkesman behöver man ha vissa grundläggande kunskaper, såväl teoretiska som praktiska. När man ska omcertifiera sig har det gått fem år sedan man läste på inför provet. Då många dagligen inte kommer in på alla kompetensområden som ingår i certifieringen, behöver man uppdatera dessa kunskaper efter fem år. Hur ska jag då förbereda mig?
domarklubba1020x340

SKVP publicerar referat från ARN

2016-11-28 - Sedan den 1 januari 2016 är det Allmänna Reklamationsnämnden som är det officiella tvistlösningsorganet för värmepumpärenden. SKVP kommer framöver att publicera alla värmepumpärenden där beslut har tagits i nämnden. Det är dock inte någon så kallad "svart lista" utan bör enbart användas som vägledning för både installatörer och konsumenter. Uppgifter om part, motpart samt eventull tredje part kommer att tas bort ifrån besluten.
Books1020x340

Nytt nyttigt material från AREA

2016-11-24 - Vår europeiska entreprenörsförening AREA har nyligen släppt två intressanta och nyttiga skrifter. Det är dels en uppdaterad version av deras F-gas guide samt en folder som beskriver vad som gäller vid försäljning av köldmedier. Bägge skrifter går att ladda ner från deras hemsida http://area-eur.be/.
image4343

Nu nörjar de första KEYMARK-märkta värmepumparna att dyka upp

2016-11-22 - Heat Pump KEYMARK är det nya europeiska produktcertifieringssystemet för värmepumpar. Efter fyra år av intensivt arbete av tillverkare, certifieringsorgan och testcenter börjar systemet att falla på plats. I dagsläget rör det sig om ca 58 certifierade värmepumpar. Värmepumpar från flera tillverkare är under beredning varför antalet certifikat bör öka markant inom den närmaste tiden.
Fler nyheter

På gång

7
Dec
2016
Höstseminarie i Helsingborg

Läs mer om höstens seminarieturné här. Anmäl dig här.

8
Dec
2016
Höstseminarie i Växjö

Läs mer om höstens seminarieturné här. Anmäl dig här.

21
Feb
2017
Kurstillfälle: Certifierad Värmepumpinstallatör

Nu kan du bli certifierad värmepumpinstallatör enligt de nya reglerna i Förnybarhetsdirektivet (RES).
Pris: 7 900 kr exkl. moms. Kurslitteratur och prov ingår. Medlemmar i SKVP erhåller 1000 kr i rabatt!

Nyheter från KYLA+ Värmepumpar
2016-12-07

Nya svenska f-gasförordningen – nu har den kommit

Nya svenska f-gasförordningen – nu har den kommit Igår publicerades äntligen den nya svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) på regeringens hemsida. Branschen har väntat länge och förväntningarna var stora. Här kommer en kort sammanfattning från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen av det viktigaste i innehållet.
2016-12-01

Akademiska Hus storsatsar på solceller och miljövänlig energiteknik i Kristianstad

Geoenergi, solceller och fönsterbyten. Tre exempel på en rad insatser i ett omfattande energiprojekt vid Högskolan Kristianstad, som kommer att ge en reducerad energianvändning på 40 %.
2016-11-29

Konkurrensverket avvaktar med beslut kring Nibes förvärv av Enertech

I ett pressmeddelande daterat den 28 september meddelade Nibe Industrier AB att avtal slutits om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group, med verksamheter i sex olika europeiska länder. Det angavs vidare att transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland, samt att besked kan förväntas komma under fjärde kvartalet. Det svenska beskedet ser nu ut att dröja.
2016-11-23

Mitsubishi Electric lanserar värmepump med CO2

Mitsubishi Electric lanserar hetvattenvärmepump QAHV med koldioxid som köldmedium.
2016-11-23

Effektivare värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus

Bravida har inlett ett nytt samarbete med Kungliga tekniska högskolan och tagit initiativ till ett forskningsprojekt. Projektet ska fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle.