START_Energispaning

Välkommen till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den 23 maj gick Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen ihop och bildade en ny, större och starkare organisation.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Men det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch. 

Nyheter

NYHET_fgas_fotbollslag

Certifiering – något alla i branschen måste ta på allvar!

2015-02-25 - När ackrediteringen försvann fick vi ett nytt system med krav på certifiering av både företag och personer. Detta skedde då man inom EU utfärdade en gemensam lagstiftning när det gäller hantering av fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser. Vilka krav är då rimliga att ställa? Färre klarar proven idag, varför? Vad kan då göras för att förbättra resultaten och lyfta kunskapsnivån?
NYHET_ROT_snö_solnedgång

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande

2015-02-24 - Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande – men glöm inte att inrapportering måste ske elektroniskt från 1 april. Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med det nya system som träder i kraft from 2015-04-01. SKVP har varit i kontakt med Skatteverket som meddelar att följande gäller...
storavillmassan-15-banner-315-125

SKVP på Stora Villamässan i Malmö

2015-02-23 - SKVP fortsätter sitt samarbete med Stora Villamässan i Malmö och kommer att ställa ut på mässan som går av stapeln den 5 - 8 mars. Förutom en monter kommer vi också hålla föredrag varje dag på temat ”Att köpa värmepump”. Välkomna att besöka oss i vår monter H35.
NYHET_kompetenskoll_hand_dator

Kompetenskollen har reviderats

2015-02-18 - Inför diplomering av tekniker har SKVP tagit fram ett prov som kan göras i diagnostiskt syfte – den så kallade Kompetenskollen. Frågorna är indelade i de olika ämnesområden diplomeringsprovet innefattar. Konstruktiva synpunkter som visat på förbättringspotential har inkommit, och branschorganisationen har hörsammat dessa.
NYHET_Sol_hjarta

​ Tryggare upphandling av fastighetsvärmepumpar

2015-02-17 - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen, SABO , Bostadsrätterna och HSB har tillsammans tagit fram gemensamma villkor för totalentreprenader av värmepumpar i fastigheter (GTVF 14). GTVF 14 förtydligar ansvaret för viktiga områden vid en värmepumpentreprenad och fungerar som ett komplement till ABT 06. En av de viktigare delarna handlar om vilka uppgifter entreprenören baserar sitt anbud på och vem som lämnat dessa uppgifter.

På gång

5
Mar
2015
Stora Villamässan i Malmö 5 - 8 mars

SKVP ställer ut på Stora Villamässan i Malmö, 5 - 8 mars. Välkomna till vår monter i H35!

12
Mar
2015
Energispaning 2015, Stockholm

SKVP anordnar en heldag fullmatad med seminarier, visioner, frågor och svar. Fokus ligger uteslutande på frågor som berör energieffektivare användning av kyl- och värmepumpsystem.  För mer information, gå in på Energispaning 2015

Nyheter från KYLA+ Värmepumpar
2015-02-27

Första Coop-butiken med bergvärme

Som första nybyggda butik har Coop Gamletull en bergvärmeanläggning, vilket bidrar till en miljövänlig energiförsörjning. Detta gör också att butiken blir självförsörjande på värme. Butiken invigdes den 26 mars.
2015-02-27

Energimyndigheten testar bergvärmepumpar

Energimyndighetens Testlab kommer att prova vätska-vattenvärmepumpar, även kallade för bergvärmepumpar. Tillverkare eller generalagenter som är intresserade av att testa sina vätska-vattenvärmepumpar bjuds nu in till att anmäla sina produkter till provningen.
2015-02-27

Dahl tecknar avtal med Panasonic inom komfortkyla

Dahl Sverige AB har tecknat ett långsiktigt avtal med Panasonic Nordic, inom segmentet kyla. Avtlalet gäller distribution av produkter för komfortkyla . – Vi är mycket glada över samarbetet med Panasonic, då de kompletterar vår verksamhet precis där det behövs, säger Mathias Lindh, produktchef på Dahl Kyla.
2015-02-25

Beijer Ref köper kylgrossist i Malaysia

Beijer Ref fortsätter att expandera och köper nu samtliga aktier i den malaysiska kylgrossisten RNA Engineering & Trading, som har sitt huvudkontor i Kuala Lumpur.
2015-02-24

Energimyndigheten diskuterar hållbarhet med Sveriges ungdomar

Energimyndigheten medverkar under våren i hållbarhetsturnén we_change, Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Projektet ska få unga att diskutera hållbarhet och drivs i samarbete mellan skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv.